Inauguracja Szkoły Katechistów Diecezji Ełckiej

Z końcem listopada br. upłynął termin zgłaszania kandydatów do Szkoły Katechistów Diecezji Ełckiej.

Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które zdecydowały się wziąć udział w przygotowaniu i formacji, a później w pełnieniu posługi katechisty. Dziękuję także Księżom Proboszczom, którzy dokonali zgłoszeń i przekazali opinię o kandydatach.

Inauguracja SKDE, w formie dnia skupienia, odbędzie się 9 grudnia 2023 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku (ul. Kościuszki 9). Porządek spotkania znajduje się poniżej w oddzielnym pliku.

Serdecznie zapraszam wszystkie dotychczas zgłoszone osoby! Wszelkie bieżące informacje i komunikaty można znaleźć na stronie: https://diecezjaelk.pl/szkola-katechistow/

ks. dr Marcin Sieńkowski

Moderator SDKE 

Pozostałe artykuły