Bł. Męczennicy z Markowej w katedrze ełckiej

W sobotę 2 grudnia 2023 r. katedra ełcka przeżywała uroczystości wprowadzenia relikwii błogosławionej Rodziny Ulmów. Mszy św. przewodniczył bp Jerzy Mazur, biskup ełcki, a relikwie wniósł do katedry i homilię wygłosił bp Stanisław Jamrozek, biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej.

Zgromadzonych na uroczystej Eucharystii powitał ks. kan. dr Marek Bednarski, proboszcz parafii katedralnej pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Ełku. W słowach wprowadzenia wyraził wdzięczność wspólnotom za zaangażowanie i udział w Triduum poprzedzającym dzisiejszą uroczystość. Od dzisiaj relikwie błogosławionych Józefa i Wiktorii wraz z dziećmi z Rodziny Ulmów na stałe będą w katedrze ełckiej.

„Relikwie uroczyście wniesie bp Stanisław Jamrozek, jako przedstawiciel archidiecezji przemyskiej, która dzieli się z nami relikwiami, ale jest to też gest dzielenia się wiarą i świadectwem tych niezwykłych, a zarazem zwyczajnych ludzi. Na widocznym obrazie widzimy sześcioro ich dzieci i siódme, którego obecność podkreślona jest aureolą na brzuchu matki. Stąd niezwykłość tej beatyfikacji, która odbyła się 10 września 2023 r. Cała rodzina została wyniesiona do godności błogosławionych. Dana jako wzór i przykład tego, że Ewangelią da się żyć, że Ewangelia pozwala nam wydobyć z naszego wnętrza to co jest najszlachetniejsze, najpiękniejsze” – mówił proboszcz katedry ełckiej.  

Współczesne rodziny chrześcijańskie potrzebują takich wzorów postawy wypływającej z Ewangelii. Wybrzmiało to w słowach powitania, skierowanych przez rodzinę Olszewskich z Ełku. Jako przedstawiciele wspólnoty parafii katedralnej mówili: „Bóg daje nam do naśladowania świadków wiary i apostołów miłosierdzia – miłosiernych Samarytan z Markowej, którzy potrafili w trudnych czasach okazać nie tylko człowieczeństwo, ale też jak żyć Ewangelią, jak dokonywać wyborów” – podkreślali.

Dziękując za dar relikwii, bp Jerzy Mazur, zachęcał, aby w błogosławionej Rodzinie Ulmów odkrywać wzór i przykład dla swoich rodzin. „Naśladujmy ich w zawierzaniu siebie Bogu, byciu wiernym Mu, w dawaniu świadectwa miłości Boga i bliźniego. A także niech te relikwie przypominają wszystkim, którzy będą tutaj przybywać, że błogosławiona Rodzina Ulmów wstawia się u Boga za nami” – zachęcał zgromadzonych biskup ełcki. 

W homilii bp Stanisław Jamrozek wyjaśniał, że naprawdę stajemy się bliźnimi, kiedy potrafimy zauważyć drugiego człowieka w potrzebie, wzruszyć się, tak jak wzruszył się Samarytanin z Ewangelii i przyjść człowiekowi z konkretną pomocą. „Nie zawsze jesteśmy w stanie pomóc do końca, ale przynajmniej możemy udzielić pierwszej pomocy, a później skierować do tych, którzy będą mogli jeszcze w skuteczniejszy sposób zaradzić cierpieniu” – mówił hierarcha.

Na przykładzie konkretnych czynów życia codziennego błogosławionych z Markowej, biskup Jamrozek wskazał, że było to możliwe dzięki ich głębokiej wierze. „Kiedy nosimy w sercu Boga, kiedy miłujemy Go, będziemy umieli także miłować tych, których Bóg stawia na naszej drodze. Im więcej miłujemy, tym bardziej zbliżamy się do Boga. Dlatego też święci mówili, że doskonałość chrześcijańska polega na tym, żeby wzrastała nasza miłość. Rodzina Ulmów jest takim przykładem miłości bliźniego posuniętej aż do daru z siebie” – podkreślał biskup pomocniczy z Przemyśla. 

Przypomniał zgromadzonym, że przechowywanie Żydów w tamtym czasie wiązało się z ryzykiem śmierci. Mówił: „Polska była jedynym krajem, gdzie skazywano na śmierć ludzi, którzy w jakikolwiek sposób pomagali Żydom. Są wartości, dla których warto życie poświęcić. Z miłości do Boga i dla drugiego człowieka. Oni zgodzili się na to. Ryzykowali i pokazali, że miłość jest większa niż nawet śmierć. Ta miłość bierze się z wiary, którą Bóg wszczepia w nasze serca, która jest naszą odpowiedzią na Jego słowo” – zauważył bp Jamrozek.

W uroczystej Mszy św. z wprowadzeniem relikwii bł. Rodziny Ulmów licznie uczestniczyła wspólnota Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa z rejonu ełckiego, która przeżywa również inaugurację XXII roku swojego istnienia. Bp Jerzy Mazur wyraził wdzięczność wszystkim członkom Dzieła za dar nieustannej modlitwy, której każdego roku się podejmują. Intencje nieustannie omadlane Koronką do Ducha Świętego przez czternastoosobowe grupy, co roku  przed Adwentem podaje biskup ełcki. To Dzieło zostało zainaugurowane w 2002 r. przez świeckie osoby. Opiekę duchową sprawują księża asystenci rejonowi, mianowani przez biskupa, a w parafiach proboszczowie. W tym roku biskup ustanowił ks. kan. dr Jerzego Szorca diecezjalnym opiekunem duchowym DNNUJ. Obecnie modli się ponad 7,5 tys. osób z diecezji ełckiej.   

Liturgię uświetnił chór katedralny pod dyrekcją s. dr Gregorii Dworakowskiej OSB.   

W diecezji ełckiej relikwie błogosławionej Rodziny Ulmów od 1 grudnia znajdują się również w parafii pw. św. Jana Pawła II w Ełku. W niedzielę, 3 grudnia relikwie bł. Rodziny Ulmów zostaną wprowadzone także do par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach. Relikwie męczenników z Markowej do diecezji ełckiej zostały sprowadzone z inicjatywy bpa Jerzego Mazura, aby promieniowały duchowością męczenników z Markowej.

Pozostałe artykuły