Katechiści Diecezji Ełckiej rozpoczęli formację

W sobotę 9 grudnia 2023 r., w ełckim Wyższym Seminarium Duchownym dniem skupienia zainaugurowano Szkołę Katechistów Diecezji Ełckiej (SKDE). Przybyłych kandydatów na katechistów powitał ks. kan. dr Marcin Sieńkowski, rektor WSD w Ełku. „Cieszę się, że taka inicjatywa będzie realizowana w ramach ełckiego seminarium. Zgłosiło się ponad 100 osób z 42 parafii diecezji ełckiej. Jak widać Pan Bóg ciągle powołuje do różnych posług w Kościele” – mówił rektor WSD.

Spotkanie rozpoczęło się konferencją na temat: Chrzest a misja katechisty w Kościele, którą do uczestników skierował ks. kan. dr Paweł Tarasiewicz, ojciec duchowny WSD. Kapłan swoje wystąpienie wyprowadził z perykopy o posłaniu 72 uczniów (Łk 10, 1). Kapłan zwrócił uwagę, że w tym zawiera się filar posługi katechisty, do której rozpoczyna się przygotowanie.  „Nie może Pan Jezus posłać kogoś, kto się z Nim nie spotkał, kto tylko o Nim słuchał, tylko się naczytał, nawspominał. Jednym z tych 72 uczniów dzisiaj jestem ja i ty. Jesteśmy posłani po to, żeby pojawić się w miejscu, do którego Chrystus chce przyjść” – mówił ks. Tarasiewicz.

Wskazując na zadanie, jakie stoi przed każdym uczniem, którego posyła Jezus, ks. Tarasiewicz mówił: „Mam przyjść i powiedzieć, że przyjdzie do was Chrystus. Spotkałem Go. Czy mam już takie doświadczenie? Czy jestem już kimś, na kim Chrystus może już polegać? Jeśli spotykam Chrystusa, spotykam Go każdego dnia, jestem z Nim w każdej chwili, wtedy jestem jednym z tych, których Jezus może posłać” – wyjaśniał.

Wskazując na opisy ewangeliczne, przypominał, że są to katechezy o miłości Boga do człowieka. „Żeby zrozumieć zaangażowanie Pana Boga w relację z człowiekiem, to gdzieś  trzeba takie szalone przykłady z naszego życia znaleźć w sobie, wyodrębnić je. Mając na uwadze każde powołanie, które realizujemy, trzeba widzieć, że idziemy właśnie z takim przesłaniem od takiego Kogoś, szalonego z miłości do człowieka. Do człowieka, który absolutnie o tym nie myśli, który jest zaaferowany zupełnie czymś innym: a to samoloty klei, puszcza latawce, ciasto piecze… I my jesteśmy posyłani do tych ludzi, kochanych przez Pana Boga miłością nadzwyczajną z taką krótką informacją: Bóg przyjdzie do ciebie. Przyjdzie. Kto wie, może za chwilę, bądź gotowy” – podkreśla ojciec duchowny WSD.    

Uroczystej Mszy św. inaugurującej SKDE przewodniczył i homilię wygłosił bp Jerzy Mazur, biskup ełcki. Zwracając się do licznie zgromadzonych kandydatów na katechistów biskup powiedział: „To Jezus was wybrał do posługi katechisty w naszej diecezji ełckiej, a proboszcz ten wybór potwierdził i dzisiaj rozpoczynacie formację w Szkole Katechistów. Ten dwuletni czas formacji duchowej, biblijnej, teologicznej i katechetycznej ma wam pomóc przygotować się do bycia posłanymi do posługi głoszenia i dawania świadectwa Chrystusowi i o Chrystusie. Wypełniajcie te misje w mocy Ducha Świętego”.

Zachęcał, aby swoje przygotowanie i zadania powierzali Duchowi Świętemu. „Pamiętajcie to Duch Święty jest nadrzędnym podmiotem ewangelizacji, katechizacji. To On sprawia, że nasze świadectwo jest czytelne i przekonywujące a słowo prowadzi do przemiany serca. Mówiąc obrazowo nasze słowo głoszone dochodzi do ucha. Nasze świadectwo jest zauważone oczami patrzącego. Natomiast, żeby to słowo i świadectwo prowadziły do przemiany serca, umocnienia i nawrócenia to konieczna jest tutaj rola Ducha Świętego. To Duch Święty przenosi nasze słowo z ucha do serca i także nasze świadectwo zauważone oczami przenosi do serca.  Tylko wtedy mocą Ducha Świętego dokonuje się ta wewnętrzna przemiana serc. Dlatego wzywajcie Go często, wzywajcie Go zawsze i wszędzie” – apelował biskup ełcki.

„Chrystus dzisiaj was potrzebuje byście byli narzędziem w Jego ręku do kontynuowania Jego misji zbawczej razem z biskupami, kapłanami, osobami konsekrowanymi i wiernymi świeckimi przez słowo i świadectwo życia przyprowadzali innych do Dobrego Pasterza Jezusa Chrystusa” – mówił bp Jerzy Mazur.

Na zakończenie Eucharystii bp Jerzy Mazur życzył rozpoczynającym drogę formacji katechistów, aby nie lękali się, by wzywali Ducha Świętego. „Niech On działa przez was. A cała formacja niech pozwoli wam jeszcze lepiej przygotować się do tej misji, gdzie będziecie posłani”.

Uczestnicy mogli oddać cześć relikwiom bł. Piotra To Rota, które biskup ełcki na czas formacji katechistów przekazał seminarium. Błogosławiony katechista z Papui Nowej Gwinei wraz ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus są patronami Katechistów Diecezji Ełckiej.

Najbliższe zajęcia formacyjne odbędą się 16 grudnia 2023 r.      

Pozostałe artykuły