Kolędnicy Misyjni 2024

Od 30 lat w okresie Bożego Narodzenia setki tysięcy dzieci, rodziców, opiekunów i animatorów zaangażowanych w działalność Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w całej Polsce angażuje się w akcję KOLĘDNICY MISYJNI.

Kolędnicy Misyjni to mali i więksi misjonarze, którzy idąc od domu do domu, od rodziny do rodziny, od jednego szpitalnego łóżka od drugiego, przypominają wszystkim, że narodził się Chrystus. Wraz z tym przesłaniem niosą radość i pokój Bożego Narodzenia. Są jak aniołowie w Betlejem „zwiastujący radość wielką” i głoszący: „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”.    

Opowiadając o życiu dzieci w różnych częściach świata, uświadamiają wszystkim, że Kościół nie kończy się w parafii, ale mamy braci i siostry na krańcach świata. I to my jesteśmy odpowiedzialni, by usłyszeli o Chrystusie i żyli w warunkach pozwalających im na wzrost, rozwój i życie godne dziecka Bożego.

PRZYGOTOWANIE I PRZEBIEG AKCJI

Przygotowując akcję, wszyscy biorący w niej udział formują się duchowo i intelektualnie. Modlą się za misje i misjonarzy, poznają geografię, kulturę, języki, zwyczaje ludów i sytuację dzieci w konkretnej części świata. Uczą się również zauważania drugiego człowieka, otwierają się na pomoc potrzebującym, poszerzają horyzonty. Ucząc się scenki, szykując stroje, dekoracje i gwiazdę, a później chodząc od domu do domu, ofiarują swój czas i talenty, aby pomóc dzieciom na całym świecie.

Od początku grudnia (a nawet wcześniej) kolędnicy misyjni wraz z animatorami i opiekunami poznają projekt danego roku, przygotowują stroje, scenkę i gwiazdę. Planują kolędowanie w porozumieniu z księdzem proboszczem i rodzicami dzieci.

26 grudnia lub w innym dogodnym dla parafii i kolędników terminie w kościele parafialnym ma miejsce uroczyste posłanie kolędników misyjnych. Misjonarz nigdy nie idzie sam, nigdy nie mówi o Jezusie sam od siebie. Misjonarz jest zawsze posłany przez Kościół. Znakiem tego jest specjalna modlitwa posłania i błogosławieństwo, które dzieci i animatorzy otrzymują od swoich pasterzy. Na mocy tego posłania wyruszają do parafian, aby nieść radość Bożego Narodzenia i mówić o potrzebach dzieci w różnych częściach świata.

Do odwiedzanych rodzin przynoszą błogosławieństwo, którego zewnętrznym znakiem jest pamiątka kolędowania. Nawiązuje ona zawsze do konkretnego projektu realizowanego w danym roku.

Przy okazji kolędowania zbierane są ofiary przeznaczone na pomoc dzieciom w różnych częściach świata.

W 2022 roku wraz z innymi ofiarami dzieci z PDMD w Polsce udało się zebrać 2 486 601,28 zł. Środki te za pośrednictwem Dykasterii ds. Ewangelizacji dotarły do 9 państw (Etiopia, Malawi, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Peru, Indie, Liban, Papua-Nowa Gwinea) i pomogły w realizacji 79 różnych projektów proedukacyjnych i prozdrowotnych dla dzieci do 14. roku życia.

Tegoroczny projekt akcji Kolędnicy Misyjni pragnie przybliżyć dzieciom i dorosłym Kolumbię. To niezwykle kolorowy kraj w północno-zachodniej części Ameryki Południowej.

– W Kolumbii jest ponad 5000 rodzajów motyli, z czego 289 gatunków endemicznych, czyli takich, które są unikatowe dla tego regionu i nie spotkamy ich w naturze w żadnym innym kraju.   

– Przypraw i ziół leczniczych, takich jak szałwia, oregano, bazylia czy mięta, Kolumbia eksportuje tygodniowo około 15 ton! Rosną bowiem i kwitną przez cały rok.

– Orchidea jest kwiatem narodowym Kolumbii od 1936 roku. Pochodzi właśnie z tych terenów. Na 4270 rodzajów orchidei aż 1572 znajdziemy tylko w Kolumbii, są to bowiem gatunki endemiczne. Jest wśród nich ogromna różnorodność kolorów, kształtów i wielkości.  

– W Kolumbii są gatunki zwierząt, którym grozi wyginięcie. Należą do nich: andoniedźwiedź okularowy,inaczej nazywany niedźwiedziem andyjskim,różowe delfiny oraz wiele gatunków żółwi morskich.  

– Nazwa Kolumbia pochodzi od nazwiska Krzysztofa Kolumba, chociaż on sam nigdy nie był na jej terenie. – Kolumbia jest rajem dla miłośników owoców.

W tej edycji kolędowania misyjnego wybierzemy się na kontynent papieża Franciszka, do kraju motyli, zapachu kawy oraz w miejsce, gdzie niedźwiedzie noszą okulary. Najważniejsza jednak będzie możliwość spotkania z Kościołem kolumbijskim, z jego promieniami słońca i ciemnymi chmurami trudności życiowych. Kiedy wyjdziecie na ulice i drogi polskich miejscowości, pamiętajcie, proszę, że posyła Was Kościół, z błogosławieństwem Ojca Świętego, a misjonarki i misjonarze dziękują Wam, że mówicie o Chrystusie i o Kolumbii” – napisał do dzieci ks. Maciej Będziński, dyrektor krajowy PDM w Polsce.

O swoim rodzinnym kraju specjalnie dla dzieciaków i animatorów z Papieskich Dzieł Misyjnych opowiada nam w tym roku prawdziwy Kolumbijczyk ks. Pedro José Guzmán Ardila.

Sytuacja dzieci w Kolumbii (według raportu I. Nderi, G. E. Valdés z 22 marca 2022 roku) nie jest łatwa:

– Występują duże dysproporcje w poziomie życia pomiędzy dziećmi z miast a tymi żyjącymi w wioskach.

– Sytuacja wielu rodzin jest trudna ekonomicznie, dzieci zmuszane są do kradzieży lub szukania jedzenia na ulicy.

– Dzieci pochodzące z rodzin indiańskich lub afrokolumbijskich narażone są na dyskryminację i prześladowania.

– W dużych miastach dzieci spędzają wiele godzin na ulicach i tam też poszukują pracy. Rozładowują dostawy sklepowe, prowadzą obwoźną sprzedaż i pracują przy recyklingu odpadów.

– W ciągu ostatnich lat (2007–2013) znacznie wzrósł procent dzieci uczęszczających do przedszkoli, jednak wciąż jest to tylko około 41% (przed 2007 rokiem było to jedynie 16%).

– Dzieci mieszkające w większych miastach i pochodzące z bogatych rodzin uczą się średnio 12 lat. Dzieci w wioskach, te pochodzące z rodzin indiańskich oraz dziewczynki kończą zwykle naukę po 6 latach (około 5.–6. klasy szkoły podstawowej).

– Ponad połowa (51%) dzieci w wieku 10 lat nie potrafi czytać.

– Według danych z 2015 roku tylko 1,21% dzieci z niepełnosprawnościami uczęszcza do jakiejkolwiek szkoły. W większości są to chłopcy.  

–13,2% procent dzieci poniżej 5. roku życia cierpi z powodu złego (niewystarczającego) odżywiania, a 3,4% dzieci z powodu całkowitego niedożywienia. Około 60% dzieci w wieku od 6 do 18 miesięcy choruje na anemię z powodu ciężkiego niedożywienia.

–  Ponad dwa miliony dzieci nie mają dostępu do wody pitnej, to koło 3% całej populacji. Prawie 5 milionów osób (3 osoby na 10) nie ma w domu łazienki ani toalety (dane UNICEF z 2020 roku). 

– Według danych UNICEF z 2020 roku tylko w jednej szkole na pięć uczniowie mają dostęp do mydła i papieru toaletowego.

– Gangi i kartele narkotykowe atakują nie tylko dorosłych, lecz także dzieci. Wiele dzieci osieroconych w wojnach gangów żyje na ulicy. Inne są porywane lub mordowane. W ten sposób szantażuje się ich rodziców, by nie porzucali pracy na rzecz gangów.

– Młodzież pomiędzy 13. a 17. rokiem życia wcielana jest do bojówek i innych grup zbrojnych. Ich rodzinom obiecywana jest w zamian za to ochrona i zapłata. W latach 1999–2013 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Kolumbijski Instytut Pomocy Rodzinie) pomógł 5417 dzieciom i młodzieży, które udało się wydostać z nielegalnych grup wojskowych. Jedna trzecia z nich to były dziewczynki.  

– Dzieci pracują nielegalnie na polach, szczególnie przy uprawie i produkcji kawy, trzciny cukrowej i koki. Pracują również w kopalniach szmaragdów, gliny i węgla. Dzień pracy jest długi, a dzieci narażone są na kontakt z trującymi gazami, materiałami wybuchowymi i szkodliwymi produktami chemicznymi.  

– Rodziny indiańskie i afroamerykańskie z wiosek wysyłają dzieci do miast, do pracy jako służący. Praca ta polega na praniu, prasowaniu, sprzątaniu i gotowaniu przez 12 godzin dziennie. Dzieci te niejednokrotnie narażone są na wykorzystywanie seksualne.

– Przymusowa emigracja rodzin powoduje trudności w ciągłości edukacji, w zawieraniu przyjaźni, a także w rozwoju społecznym.  

Tegoroczną pamiątką kolędowania jest filiżanka kawy! Kolumbia jest trzecim na świecie producentem kawy.

Zanim ten czarny napój trafi do filiżanek waszych rodziców, dziadków czy nauczycieli, musi urosnąć na drzewie, które nosi nazwę kawowiec. To niezwykle wymagająca roślina i do tego bardzo ciekawa. Nikt nie zna się tak dobrze na kawowcach i kawie jak prawdziwy Kolumbijczyk, który na plantacjach kawy spędzał w dzieciństwie swoje wakacje! Ks. Pedro José Guzmán Ardila opowiada skąd się bierze najlepsza kawa na świecie.

Drodzy animatorzy i opiekunowie grup!

Bardzo dziękuję, że czytacie te słowa, bo to znaczy, że całym sercem zaangażowaliście się w tegoroczną akcję Kolędnicy Misyjni. Ukłony dla Was! Działacie w tak wielu miejscach, że warto, byście podzielili się z innymi swoim zaangażowaniem. Swoją gorliwą aktywnością piszecie historię Kolędników Misyjnych i PDMD w Polsce. Dajecie również przykład innym, jak można zaangażować się w dzieło misyjne Kościoła.

Chciałabym Was bardzo gorąco poprosić o przesyłanie do nas informacji o tym, co konkretnie robicie. Będzie to wielkie świadectwo dla innych, a dla nas w PDM powodem do radości.

Niniejszym pozwalam sobie poprosić Was, abyście do tych wielu godzin przygotowań dodali  jeszcze chwilę po kolędowaniu i przysłali do nas:

1. wypełnioną ankietę z kolędowania,

2. sprawozdanie, najlepiej napisane przez dzieci,

3. kilka zdjęć z kolędowania (w dobrej jakości, aby nadawały się do druku, najlepiej około 1 MB), a także ZAŚWIADCZENIE OPIEKUNA GRUPY* o posiadaniu zgód rodziców na wykorzystanie wizerunku dzieci (zgody poszczególnych rodziców zostają u opiekuna grupy; do PDMD opiekun przesyła tylko jedno zaświadczenie, że takie zgody ma u siebie).

Kochani, dokumenty wymienione wyżej są dla nas bardzo ważne! Jednak możemy z nich korzystać tylko wtedy, gdy przesłane są WSZYSTKIE. Niestety, kiedy brakuje ankiety lub stosownych zaświadczeń, nie możemy opublikować i pokazać innym owoców Waszej pracy. Nie możemy nawet przechowywać Waszych zdjęć lub danych w naszym archiwum.

Informujemy, że okres rozliczeniowy ofiar z akcji Kolędnicy Misyjni na projekt roku (grudzień/styczeń) kończy się 31 stycznia z uwagi na potrzebę przekazania sprawozdań do Sekretariatu Generalnego PDMD w Rzymie, gdzie rozpatrywane są projekty złożone przez misjonarzy z całego świata.

Żeby wziąć udział w projekcie roku 2023/2024 („Dzieciom w Kolumbii”) ofiary z kolędowania misyjnego należy wpłacić do Dyrekcji Krajowej PDM do końca stycznia 2024 roku. Po upływie tego terminu zostaną one wliczone do projektu kolejnego roku.

Bądźcie z nami i zaglądajcie na nasze media społecznościowe!

Życzę dobrego, bezpiecznego (z odblaskami PDMD!) i radosnego kolędowania!

s. Monika Juszka RMI

Pozostałe artykuły