25 lat Wieczystej Adoracji w parafii pw. NMP Królowej Apostołów w Ełku

Być – trwać – kochać…

Św. Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharystia podkreśla że ,,Kościół żyje dzięki Eucharystii”. Ta prawda wyraża nie tylko codzienne doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła. Od 1998 roku w parafii p. w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ełku trwa nieprzerwanie Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu.

Początki Wieczystej Adoracji

Kongregacja Kultu Bożego ,,usilnie zaleca, ażeby w najważniejszych miastach biskup diecezjalny wyznaczył któryś z kościołów dla odprawiania wieczystej adoracji, w którym jednakże często, a nawet jeśli to możliwe, każdego dnia będzie celebrowana Msza święta.” Dzieło Wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu rodziło się już u początku utworzenia parafii NMP Królowej Apostołów w Ełku. Najpierw w III niedzielę miesiąca, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem – wierni mogli uczestniczyć w konferencjach dotyczących życia duchowego, które zakończone były wspólnymi nieszporami, następnie od września 1997 roku w parafii trwało całodzienne wystawienie Najświętszego Sakramentu, a w tym czasie organizowano wspólnotę apostolstwa wieczystej adoracji.

,,Nie bójcie się! Oto wasz Bóg”

         13 grudnia 1998 r. bp Wojciech Ziemba zainaugurował dzieło wieczystej adoracji, które trwa nieprzerwanie już 25 lata. Po 7. latach funkcjonowania nowej placówki duszpasterskiej, grupa ponad 300. osób odpowiedziała na to zaproszenie i trwa dniem i nocą przed obliczem Chrystusa. Tego dnia ksiądz biskup przytoczył fragment z księgi proroka Izajasza, który był odczytywany w nawiązaniu do wydarzeń z 13 grudnia 1981 r. – ,,Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg!” i to co wtedy okazało się klęską, przyniosło niebywałe owoce: solidarne zjednoczenie narodu. Dziś odpowiadając na te słowa, nadal są Ci, którzy nie boją się i odpowiadają na to zaproszenie, aby uczestniczyć w tym wielkim dziele.

Trwać przed Chrystusem

Adoracja ta ma ogromne znaczenie dla parafii, dla Ełku i całej diecezji. W małej świątyni zanoszone są intencje w różnych potrzebach. To z tego miejsca zaczęło promieniować życie duchowe na miasto Ełk i na całą naszą diecezję ełcką. Św. Alfons Maria Liguori pisał: ,,Wśród różnych praktyk pobożnych adoracja Jezusa sakramentalnego jest pierwsza po sakramentach, najbardziej miła Bogu i najbardziej pożyteczna dla nas”. Eucharystia jest nieocenionym skarbem: nie tylko jej sprawowanie, lecz także jej adoracja poza Mszą świętą pozwala zaczerpnąć z samego źródła łaski.

Cuda płynące z adoracji

Niewątpliwie, trwanie przed Chrystusem Eucharystycznym przyczyniło się do rozwoju duchowego parafii, jej ożywienia, ale także poprzez ten czas wymodlono wiele łask o charakterze nadzwyczajnym. Parafianie ufają, że owocem adoracji są również cuda potwierdzone oficjalnie przez Stolicę Apostolską w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym o. Stanisława Papczyńskiego, które dokonały się na terenie parafii.

Apostolstwo Wieczystej Adoracji

W poczuciu odpowiedzialności Apostolstwo Wieczystej Adoracji poprzez adorację, modlitwę, czyny miłosierne, propagowanie Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu i nauki o Prawdziwej Obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie współpracuje z hierarchią kościelną w realizacji misyjnych zadań kościoła. Szczególnym zadaniem Apostolstwa Wieczystej Adoracji jest: zwiększyć wiarę w Prawdziwą Obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie u tych, co są oziębli; utrzymać wiarę u tych, co wierzą; być źródłem światła dla tych , którzy wcale nie wierzą.

W drodze ku 25-leciu Wieczystej Adoracji najświętszego Sakramentu

Pragniemy wszystkich mieszkańców Ełku serdecznie zaprosić do włączenia się w stałą adorację, w ustalonych godzinach. Mamy serca pełne próśb, jesteśmy zmęczeni, utrudzeni dlatego oddajmy wszystko Jezusowi, odpoczywajmy u Jego stóp.

Adoracja Najświętszego Sakramentu jest najpiękniejszą modlitwą, nie tylko słowami, ale także ciszą, milczeniem serca. Klęcząc, wpatrujemy się w samego Boga, otwieramy swoją duszę, powierzamy siebie, a wtedy Bóg może spokojnie prowadzić nas przez życie.

Zapraszamy Was do ofiarowania Panu Jezusowi 1. godziny swojego życia w tygodniu. Można to zrobić, wybierając dogodny dzień oraz godzinę swojej obecności w kościele i składając: Deklarację uczestnictwa w Adoracji. Wszelkie informacje na naszej stronie internetowej www.krolowaapostolow.pl

Zapraszamy Was także w każdy III wtorek miesiąca na Wieczór Uwielbienia o godz. 19.00 oraz w każdy I-czwartek miesiąca na Mszę świętą o godz. 18.00 – sprawujemy ją, modląc się za wszystkich zaangażowanych w dzieło Wieczystej Adoracji oraz w intencjach składanych w księdze adoracyjnej. Po zakończonej Eucharystii – konferencja i wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu.

Przed nami również Jubileusz. Po bezpośrednim przygotowaniu do uroczystości poświęcenia kościoła (rekolekcje adwentowe 10-12.12) i wieczorze uwielbienia (13.12), główna Msza św. Jubileuszowa, pod przewodnictwem bp Jerzego Mazura, biskupa ełckiego, będzie miała miejsce 17 grudnia, o godz. 12.00.

Serdecznie zapraszamy na powyższe uroczystości. Trwajmy w radości dziękczynienia.

ks. DK, ks. KZ

Pozostałe artykuły