Przed Najświętszym Sakramentem od 25 lat

 „Dziękujmy razem Bogu, że odkryliście ten skarb, którym jest Eucharystia i adoracja przed Najświętszym Sakramentem, że odkryliście ten dar, którym Bóg obdarza. Módlmy się, aby Bóg dodawał wam siły i mocy do trwania przed Eucharystycznym Obliczem Chrystusa” – mówił bp Jerzy Mazur, biskup ełcki w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ełku, podczas jubileuszowej Mszy św. z racji 25-lecia Wieczystej Adoracji.

Msza św. zgromadziła nie tylko zaangażowanych w Apostolstwo Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu, ale także wielu diecezjan. Eucharystia była wyrazem dziękczynienia za liczne łaski wypraszane przed Najświętszym Sakramentem. Mszy św. przewodniczył bp Jerzy Mazur, biskup ełcki.

Od 13 grudnia 1998 r. w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ełku trwa nieustanna Adoracja Najświętszego Sakramentu. „Jest to czuwanie dniem i nocą, w każdej godzinie z Jezusem Eucharystycznym. Każdy jubileusz jest okazją do dziękczynienia za liczne łaski, które codziennie są tutaj wypraszane na kolanach. Nasz jubileusz rozpoczęliśmy 13 grudnia, trwając na wspólnej modlitwie podczas Wieczoru Uwielbienia, a dzisiaj chcemy wraz z naszym Pasterzem uwielbiać Trójjedynego Boga, w czasie Mszy św. dziękczynnej za to wielkie dzieło wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu, które zainicjował wraz z parafianami mój poprzednik, ks. prał. Jerzy Owsianka” – mówił ks. kan. Jerzy Galiński, proboszcz parafii.

W homilii biskup podkreślał: „Zachęcam wszystkich ochrzczonych, by pragnienie naszego Pana a jest nim nasze uświęcenie, nasze zbawienie stało się naszym pragnieniem. Pragnieniem Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie jest także by wprowadzić nas głębiej w przyjaźń z Nim, uleczyć nasze rany i w ten sposób odnawiać Kościół. Po 25. latach wieczystej adoracji możemy powiedzieć, że założone cele spełniają się, bo nastąpiło duchowe odrodzenie wspólnoty parafialnej, umocnienie rodzin, przybliżenie się do Boga wielu ludzi ochrzczonych. A więc nastąpił wzrost wiary nadprzyrodzonej, bo aby adorować to trzeba być człowiekiem wiary, że pod postacią Chleba jest prawdziwie, realnie i substancjalnie obecny Jezus Chrystus. Adorując Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie dochodzimy do wiary coraz większej, bardziej oczyszczonej i rozumnej” – mówił bp Maur.

Nieustanna adoracja Jezusa Eucharystycznego przynosi niezliczone łaski. Biskup Mazur zachęcał, aby zapraszać Matkę Bożą do towarzyszenia nam w naszym czuwaniu z Chrystusem. „Maryja uczy nas wytrwałości w wierze i uczy nas, że można zaufać Bogu, oddając Mu całkowicie do dyspozycji siebie. Piękne świadectwo dał jeden mężczyzna. „Ile razy przeżywałem trudne chwile zmęczenia życiem, niezadowolenia czy frustracji i wszedłem na chwilę adoracji do kościoła, zawsze wychodziłem umocniony i pełen energii do dalszego życia” – wyjaśniał hierarcha.

Biskup również zachęcał: „kiedy ogarnie cię zniechęcenie i zwątpienie, pamiętaj o mądrości zawartej także w słowach Jana Pawła II: „Czas ofiarowany Chrystusowi nigdy nie jest czasem straconym, ale raczej czasem, który zyskujemy, aby nadać głęboko ludzki charakter naszym relacjom z innymi i naszemu życiu” (Dies Domini, 7).

Na zakończenie biskup wyraził wdzięczność za dzieło wieczystej adoracji. „Jestem dumny z tego i wielu miejscach mogłem to podkreślać, że w Ełku jest taka parafia, która adoruje Jezusa w Najświętszym Sakramencie dzień i noc. Dziękujmy Bogu, że wybrał to miejsce, a wybrał je w konkretnym celu, by spotykać się z ludźmi, wysłuchiwać ich, by rozlewać swoje błogosławieństwo na tych, którzy się tutaj gromadzą w dzień i w nocy, by obdarzać potrzebnymi łaskami tych, którzy tutaj są wspominani i dla których są wypraszane łaski Boże” – mówił bp Mazur.

Podczas uroczystości zostało pobłogosławione nowe tabernakulum, które w prezbiterium będzie miejscem stałej adoracji.

W tej parafii jest żywy kult św. Stanisława Papczyńskiego. Warto przypomnieć, że jednym z owoców modlitwy za pośrednictwem o. Papczyńskiego przed Najświętszym Sakramentem w parafii pw. NMP Królowej Apostołów były cuda uznane przez watykańską Kongregację ds. Świętych, który umożliwił beatyfikację i kanonizację tego marianina.

Apostolstwo w ełckiej parafii ma swoją strukturę organizacyjną. Funkcję koordynatora pełni proboszcz oraz osoba świecka. Adorujący podzieleni są na grupy. Każda z nich ma swego opiekuna. Każdy może też wpisać w Księgę Adoracji swoje intencje, które będą zanoszone przez adorujących.

W diecezji ełckiej będzie kolejne miejsce, w którym będzie prowadzona całodobowa adoracja. Już 7 stycznia 2024 r. rozpocznie się wieczysta adoracja w Kaplicy Jezusa Klęczącego w Augustowie.

Pozostałe artykuły