Hymn Kongresu


Publikujemy Hymn Kongresu Eucharystycznego Diecezji Ełckiej, który należy wprowadzić do repertuaru każdej parafii w diecezji. Hymn ma być elementem jednoczącym uczestników podczas ogólnodiecezjalnych, dekanalnych i parafialnych wydarzeń kongresowych, ale także może być stosowany jako pieśń eucharystyczna.

Słowa i muzyka: s. Agnieszka Brzozowska

opr. Piotr Pałka

Ja jestem z wami

1.Powiedział Pan: Ja jestem z wami,

I dał nam miłość Swą, byśmy w komunii z Nim

Zmartwychwstali do życia w Prawdzie, życia w pokoju,

Gdzie wszystkim jest Bóg.

Ref: Karmieni Chrystusem my, Jego uczniowie,

Stajemy się światłem, zaczynem odnowy,

Jak On, chlebem łamanym dla wszystkich,

Zrodzeni z Miłości przez moc Eucharystii.

2.Powiedział Pan: Ja jestem z wami,

Swą Krew i Ciało dał, abyśmy mieli moc

w drodze do Nieba, wpatrzeni w Niego i adorując Go,

Pokonać wszelkie zło.

Ref: Karmieni Chrystusem…

3.Powiedział Pan: Ja jestem z wami,

I dał nam wiary moc, abyśmy razem z Nim

Ofiarowali swoje życie w dziele zbawienia,

By z Nim odnowić świat.

Ref: Karmieni Chrystusem…

Zapis nutowy do pobrania: Hymn Kongresu Eucharystycznego Diecezji