Centralne Dni Kongresu: 18 – 30.05.2024 r.

We wszystkich parafiach będzie to czas realizowania jednego dla wszystkich parafii wypracowanego, uwzględniając sugestie Parafialnych Rad Duszpasterskich programu Kongresowego. W poszczególne dni: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek i sobotę – wieczorem przeżywamy stacje Kongresowe w parafii według schematu: Msza św. z homilią, katecheza eucharystyczna lub spektakl, adoracja przed Najświętszym Sakramentem, agapa.    

 

Dni Centralne Kongresu:

18 maja 2024r. Sobota przed Zesłaniem Ducha Świętego: Stacja Dziecięca Kongresu w Studzienicznej połączona z Dniem Dziecka. Msza św. transmitowana przez TV „Trwam”.

19 maja 2024r. Niedziela – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego: we wszystkich parafiach modlimy się  do Ducha Świętego, by umacniał w ochrzczonych wiarę w realną obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina oraz rozpalał umiłowanie Eucharystii i przyczyniał się do odnowienia relacji z Chrystusem.

20 maja 2024r – Poniedziałek: Uroczystość Matki Kościoła, Patronki Diecezji Ełckiej

Wieczorem w parafiach Stacja Kongresowa z udziałem wszystkich wiernych wokół tematu Maryja Niewiasta Eucharystii.

21 maja 2024r – Wtorek: Stacja Kongresowa z udziałem Małżeństw, Rodzin, chorych, cierpiących i potrzebujących w parafii wokół tematu „Rodzina żyjąca Eucharystią”, „Być dobrym jak chleb”.

22 maja 2024r – Środa. Stacja Kongresowa z udziałem młodzieży w Giżycku połączona z diecezjalnym spotkaniem młodzieży.

23 maja 2024r. – Czwartek – Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Stacja Kongresowa z udziałem kapłanów, osób Życia Konsekrowanego, młodzieży i wiernych wokół tematu „To czyńcie na Moją pamiątkę”. Dzień dziękczynienia i modlitwy za Kapłanów, szafarzy Eucharystii,  Osoby Życia Konsekrowanego, Diakonów, Seminarzystów i modlitwa o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

24 maja 2024r. – Piątek – Wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych. Stacja Kongresowa z udziałem Ruchów, Wspólnot, Bractw, Stowarzyszeń kościelnych wokół tematu „Eucharystia to On w nas, a my w Nim”.

25 maja 2024r – SobotaStacja Kongresowa z udziałem dzieci w parafii wokół tematu „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie”. Papież Franciszek ogłosił I Światowe Dni Dziecka w dniach 25-26 maja, które w tym roku obchodzimy pod hasłem: „Oto czynię wszystko nowe” (Ap 21, 5).

26 maja 2024r. – Niedziela – Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Stacja Kongresowa w parafiach wokół tematu „Eucharystia buduje Kościół. Kościół żyje dzięki Eucharystii”. To  dzień dziękczynienia za wspólnotę Kościoła parafialnego.

27 maja 2024r – Poniedziałek. O godz. 18.00 (17.00). Msza św. i adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00 „Kto pożywa moje Ciało i Krew moją pije trwa we Mnie a Ja w nim” (J 6, 56). Adoracja w intencji pokoju w świecie i naszej Ojczyźnie.

28.05.2024r Wtorek. O godz. 18.00 (17.00). Msza św. i adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00 „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”(J 6,54). Adoracja w intencji przebłagania za grzechy przeciwko Eucharystii, w intencji nawrócenia grzeszników i zadośćuczynienia za ich grzechy.

29 maja 2024r Środa. O godz. 18.00 (17.00). Msza św. i adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00 „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20). Adoracja w intencji  młodzieży naszej diecezji, za maturzystów.

30 maja 2024r – Czwartek – Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Kongres Eucharystyczny we wszystkich parafiach. Dzień dziękczynienia za Eucharystię i Szafarzy Eucharystii. Uroczysta procesja do czterech ołtarzy.

Prośmy Ducha Świętego, by Kongres stał się czasem trwania na adoracji przed Najświętszym Sakramentem, by był wielką wspólną modlitwą duchownych i świeckich, dziękczynieniem za Eucharystię, za szafarzy Eucharystii, i wypraszaniem łaski powołania kapłańskiego dla ludzi młodych, szukaniem nowych dróg i sposobów głoszenia Ewangelii o zbawieniu i służenia bliźnim, szczególnie chorym, potrzebującym i żyjącym na peryferiach.

Te cele osiągniemy poprzez uczestniczenie we Mszach św., przyjmowaniu Komunii świętej, trwanie na adoracji przed Najświętszym Sakramentem a także poprzez formacje eucharystyczną i udział w nabożeństwach oraz procesjach eucharystycznych.