I Etap Kongresu: 28.03 – 31.12.2024 r.


W Wielki Czwartek 28 marca 2024 r. podczas Mszy św. Krzyżma w katedrze ełckiej Biskup Ełcki dokonał inauguracji Kongresu Eucharystycznego Diecezji Ełckiej. Pierwszy etap Kongresu potrwa do 31 grudnia 2024 r., a od 18 do 30 maja będziemy przeżywali  centralne dni Kongresu Eucharystycznego. 

 Pierwszy Etap Kongresu

Podczas różnych spotkań w ramach przygotowań do Kongresu były prowadzone rozmowy, w jaki sposób przeżyć owocnie każdy z jego etapów. Z wielu sugestii i propozycji jasno wynika, że Kongres jest odpowiedzią na potrzeby wiernych naszej diecezji. Dziękujemy za przeprowadzenie w waszych parafiach spotkań z Parafialną Radą Duszpasterską. Z przesłanych protokołów otrzymaliśmy wiele propozycji różnych inicjatyw i sugestii związanych z Kongresem Eucharystycznym.

Biskup ełcki ukazał, że jednym z celów Kongresu Eucharystycznego jest „odnowienie wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa w Sakramencie Ołtarza i ożywienie naszych relacji z Bogiem obecnym w Eucharystii poprzez odnowienie kultu eucharystycznego w parafiach, poprzez rozpalenie miłości do życia Eucharystią i do adorowania Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie”. W związku z tym wszystkim wydarzeniom w parafii na czas trwania Kongresu nadajemy charakter jeszcze bardziej eucharystyczny, aby pogłębić wiarę w realną obecność Jezusa w Eucharystii.

Z głosów Parafialnych Rad Duszpasterskich wybrzmiewa potrzeba adoracji Najświętszego Sakramentu.

Św. Matka Teresa z Kalkuty w adoracji widziała miejsce osobistej przemiany i lekarstwo dla naszego chorego świata. A na pytanie, co zbawi świat, odpowiadała: „Moją odpowiedzią jest modlitwa. Trzeba, by każda parafia trwała u stóp Jezusa w Najświętszym Sakramencie i Go adorowała”.

Także w naszej diecezji pragniemy trwać na adoracji przed Najświętszym Sakramentem, by przyczyniać się do przemiany osobistej, naszych rodzin, parafii, diecezji. Oprócz tych adoracji, które już są w waszych parafiach pragniemy, by adoracja była przynajmniej raz w miesiącu dla poszczególnych grup i wspólnot parafialnych. Zostały wyznaczone następujące dni na taką adorację Najświętszego Sakramentu 

I poniedziałek miesiąca – adoracja dla młodzieży i w ich intencji (od godz. 19.00-20.00);

– I piątek miesiąca – adoracja dla dzieci i w ich intencji przed Mszą św. wieczorną;

II piątek miesiąca – adoracja w intencji osób przeżywających różne kryzysy, trudności, borykających się z problemami uzależnień, rozbitych małżeństw i związków niesakramentalnych(od godz. 19.00-20.00);

III poniedziałek miesiąca – adoracja w intencji i z udziałem wszystkich grup, wspólnot, stowarzyszeń kościelnych, bractw, grup zawodowych należących do duszpasterstw specjalistycznych (od godz. 19.00-20.00);

IV piątek miesiąca – adoracja w intencji i z udziałem małżeństw, rodziców, rodziców dzieci I Komunijnych, rodziców młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania (od godz. 19.00-20.00).

Biskup Ełcki zachęca, aby raz w roku w waszych parafiach zostały zorganizowane tzw. „24 Godziny dla Pana”. Ta inicjatywa polega na całodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu połączonej z możliwością spowiedzi św.

Inne inicjatywy

Wśród różnych propozycji i sugestii, oprócz adoracji Najświętszego Sakramentu dla poszczególnych grup i wspólnot parafialnych, PRD zaproponowały jeszcze inne inicjatywy, które warto rozważyć razem z Parafialna Radą Duszpasterską i poszerzonym gremium parafian, które z nich można realizować w waszej parafii:

– świętowanie niedzieli poprzez udział i zaangażowanie świeckich w liturgię Mszy św. 

– wieczory uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem (nawet raz w miesiącu);

– adoracje Najświętszego Sakramentu: w godzinie miłosierdzia, adoracja całodzienna (w wybranym dniu), adoracja całonocna (raz w miesiącu) oraz adoracja przed wieczorną Mszą św.

– przygotowanie spektaklu, pantomimy lub montażu słowno-muzycznego o Eucharystii;

– cykl katechez, homilii i kazań o tematyce eucharystycznej;

– przeprowadzenie misji świętych, rekolekcji i dni skupienia poświęconych tematyce Eucharystii;

– promocja cudów Eucharystycznych oraz pielgrzymowanie do Sokółki;

– utworzenie zespołu liturgicznego w parafii;

– procesje Eucharystyczne w Oktawie Bożego Ciała oraz w każdą I Niedzielę miesiąca;

– wprowadzenie Godziny Świętej w I Czwartki miesiąca;

– powołanie Bractwa Eucharystycznego;

– powołanie grupy pokutnej w intencji umiłowania Eucharystii;

– przeprowadzenie nabożeństwa 40-godzinnego z większym zaangażowaniem parafian;

– wyjaśnianie poszczególnych części Mszy św. przed każdą Mszą św. w niedzielę;

– pozostawienie kościoła otwartego w ciągu dnia;

– rozprowadzanie encykliki „Ecclesia de Eucharistia”; i adhortacji „Sacramentum caritatis”

– dotarcie do osób chorych i starszych, którzy nie mogą być w kościele, aby przyjmowali Eucharystię;

– umieszczenie banerów o tematyce Kongresu;

– gazetki i dekoracje o tematyce Eucharystycznej;

– utworzenie parafialnego zespołu kongresowego.

Głos młodzieży

A także biorąc pod uwagę głos młodzieży warto podjąć następujące inicjatywy:

3xM: Młodzi modlą się za młodych – młodzież prowadzi modlitwę za swoich rówieśników. Raz w miesiącu (konkretnego dnia miesiąca), bądź raz w tygodniu: Msza św. młodzieżowa, z kazaniem dla młodzieży;

„Kwadrans z Jezusem” – jest to adoracja Najświętszego Sakramentu przez 15 minut w dowolnym

dniu tygodnia. Nie ma żadnych wytycznych dotyczących modlitwy, poza wzbudzeniem w sobie

intencji, aby nasze trwanie na modlitwie pomogło w przyprowadzeniu do Jezusa kolejnych ludzi, też tych, którzy nie chcą;

zaangażowanie młodzieży w życie parafii poprzez przygotowanie i aktywne uczestnictwo w liturgii.

.