Modlitwa Kongresowa

Zwracamy się z ufną prośbą o dar modlitwy w intencji Kongresu Eucharystycznego!

 

MODLITWA KONGRESU EUCHARYSTYCZNEGO DIECEZJI EŁCKIEJ

Boże, nasz Ojcze, wielbimy Cię i wysławiamy za Twoją miłość, za posłanie na świat Swojego Syna Jezusa dla naszego zbawienia.

Prosimy Cię, poślij nam Ducha Świętego, byśmy w Jego mocy odkrywali prawdę i piękno obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, byśmy coraz bardziej Go miłowali i mieli świadomość danej nam obietnicy: „JA JESTEM Z WAMI”.

Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, spraw, aby Kongres Eucharystyczny naszej diecezji ełckiej stał się wielką wspólną modlitwą duchownych i świeckich, dziękczynieniem za Eucharystię, za Jej szafarzy i wypraszaniem łaski powołania kapłańskiego dla młodych ludzi.

Prosimy Cię, Duchu Święty, pogłębiaj naszą wiarę w żywą obecność Chrystusa w Eucharystii, ożywiaj eucharystyczną żarliwość w odnawianiu relacji z Chrystusem i adorowaniu Go w Najświętszym Sakramencie.

Duchu Święty, daj nam światło i nadzieję, abyśmy zjednoczeni z Maryją, Matką Kościoła, i naszymi patronami mogli być wiernymi świadkami Ewangelii i służyli bliźnim, szczególnie chorym, samotnym i potrzebującym oraz pomagali powrócić do Chrystusa tym, którzy się od Niego oddalili.

Duchu Święty, wzbudź w nas świadomość, że wspomniane cele osiągniemy poprzez uczestniczenie we Mszach Świętych, przyjmowanie Komunii Świętej,  adorację Najświętszego Sakramentu, zgłębianie tajemnicy Eucharystii i służbie bliźnim. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Zachęcamy, aby tę modlitwę odmawiać w naszych rodzinach, wspólnotach i parafiach, a także indywidualnie… 

Takim darem modlitewnym może być także adoracja i nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego Sakramentu Ołtarza, Koronka do Bożego Miłosierdzia, 10 różańca czy cały różaniec…

Każda modlitwa będzie wielkim darem dla nas wszystkich!

Dziękujemy za współtworzenie tej wspólnoty modlitewnej, wspólnoty duchowej!