Grupy formacyjne

ODNOWA EUCHARYSTYCZNA DIECEZJI EŁCKIEJ

Utworzenie grup formacyjnych 6 stycznia 2024r.

 Pierwsze informacje o zorganizowaniu Kongresu Eucharystycznego Diecezji Ełckiej Biskup Ełcki przekazał 2 stycznia 2024 r. podczas spotkania z najbliższymi współpracownikami Kurii.  

Natomiast szerszemu  gronu zostało przekazane na spotkaniach opłatkowo – noworocznych w Ełku, Suwałkach, Augustowie, Olecku, Giżycku i Piszu dla kapłanów, osób życia konsekrowanego i katechetów w styczniu 2024 roku. W czasie tych spotkań przekazałem motywy dlaczego pragnę zwołać Kongres Eucharystyczny, ideę zwołania Kongresu i cel Kongresu. Celem tego Kongresu jest ożywienie eucharystycznej żarliwości wśród duchownych i świeckich, a także „obudzenie i wzrost wiary w Eucharystię, dla poprawienia staranności celebracji, rozwinięcia adoracji eucharystycznej a także zachęcenia wiernych do czynnej solidarności, która wychodząc od Eucharystii, dociera do potrzebujących” (SC4).

 Bp Jerzy Mazur ustalił także czas trwania Kongresu od 28.03.2024 do 4 czerwca 2026 roku. Kongres został podzielony na trzy etapy.

I etap – od 28 marca do 31grudnia 2024r.

II etap – od 1 stycznia 2025 – 31 grudnia 2025 r.

III etap – od 1 stycznia 2026 – 4 czerwca 2026r.

W czasie każdego etapu od wigilii Zesłania Ducha Świętego do uroczystości Bożego Ciała będą centralne dni kongresowe ze specjalnym programem na każdy dzień. Natomiast czas od 6 stycznia do Niedzieli Palmowej (do 24 marca 2024r.) był przeznaczony na przygotowywanie się do Kongresu. W ramach przygotowań Kongresu Biskup wsłuchiwał się w głos duchownych, osób życia konsekrowanego, katechetów i wiernych świeckich, by wypracować program Kongresu Eucharystycznego, uwzględniając wydarzenia w diecezji, dekanacie, parafii, rodzinie, na lekcji religii w szkole.

Biskup Ełcki zachęcił, aby w wypracowywaniu programu kongresowego:

– przypatrzyć się wydarzeniom, które są już w diecezji, dekanatach, parafiach, by nadać im wymiar bardziej eucharystyczny.

– zastanowić się jakie nowe inicjatywy chcemy wprowadzić, by realizować cel Kongresu?

 

Do pomocy w przygotowaniach programu i materiałów kongresowych bp Jerzy Mazur powołał osiem grup formacyjnych i moderatorów dla każdej z nich:

Grupa I. Spotkania formacyjne w ramach ożywienia eucharystycznej żarliwości kapłanów – Moderator Bp Dariusz Zalewski

– w diecezji, w dekanatach, w parafii

Grupa II. Spotkania formacyjne w ramach ożywienia eucharystycznej żarliwości osób życia konsekrowanego – Moderator Bp Dariusz Zalewski

– w diecezji, we wspólnotach zakonnych, w parafii

Grupa III. Spotkania formacyjne w ramach ożywienia eucharystycznej żarliwości wiernych świeckich – Moderator ks. kan. Jacek Uchan

– w diecezji, w dekanatach, w parafii

Grupa IV. Spotkania formacyjne w ramach ożywienia eucharystycznej żarliwości  wspólnot, ruchów, stowarzyszeń i bractw- Moderator ks. Karol Sokołowski

– w diecezji, w dekanatach, w parafii

Grupa V. Spotkania formacyjne w ramach odnowy eucharystycznej w rodzinach – Moderator ks. Michał Puczyłowski

– w diecezji, w dekanatach, w parafii

Grupa VI. Spotkania formacyjne w ramach ożywienia eucharystycznej żarliwości dzieci – Moderator Ks. Wojciech Kotarski

– w diecezji, w dekanatach, w parafii

Grupa VII. Spotkania formacyjne w ramach ożywienia eucharystycznej żarliwości młodzieży: – Moderator Ks. Łukasz Malinowski we współpracy z ks. Dariuszem Konopko, ks. Robertem Galickim, ks. Tomaszem Masłowskim, ks. Tadeuszem Białousem

– w diecezji, w dekanatach, w parafii

Grupa VIII. Spotkanie formacyjne w ramach ożywienia eucharystycznej żarliwości: – Moderator ks. kan. Marcin Sieńkowski

Na spotkaniach z moderatorami poszczególnych grup Biskup Ełcki przedstawił cel Kongresu oraz zakres obowiązków poszczególnych grup formacyjnych i ich zadania. Moderatorzy do 20 marca 2024 r. zobowiązali się wraz z osobami, które tworzą daną grupę przedstawić sugestie celem przygotowania programu kongresowego i jego realizacji. 

.